( pobierz program Adobe Reader)

 


zamow

ZAMÓWIENIA - ROK 2022

 

Plan zamówień publicznych na rok 2022 przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2022

Plan zamówień publicznych na rok 2022 aktualizacja

 

Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości równej lub przekraczającej 130 tysięcy złotych) 

 

 

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości poniżej 130 tysięcy złotych)

 

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy działalności leczniczej

 

 

ZAMÓWIENIA - ROK 2021

 

Plan zamówień publicznych na rok 2021 przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2021

 

Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości równej lub przekraczającej 130 tysięcy złotych) 

 

 

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości poniżej 130 tysięcy złotych)

 

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy działalności leczniczej

 

 

 

ZAMÓWIENIA - ROK 2020

 

Plan zamówień publicznych na rok 2020 przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2020

 

 

Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ( o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR )

 

 

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ( o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR ) 

 

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy działalności leczniczej

 

 


 

ZAMÓWIENIA - ROK 2019

 

Plan zamówień publicznych na rok 2019 przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2019

 

 

Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ( o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR )

 

 

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ( o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR ) 

 

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy

działalności leczniczej

 

 

 

ZAMÓWIENIA - ROK 2018

 

Plan zamówień publicznych na rok 2018 przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Plan zamówień publicznych na rok 2018

 

Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR)

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR) 

 

 

 

ZAMÓWIENIA - ROK 2017


Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
(o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR)

 

 

Przetarg na dostawę szczepionek 11.08.2017r. 

Informacje z otwarcia ofert w przetargu na dostawę szczepionek

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR )

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie badań laboratoryjnych z zakresu badań biochemicznych, badań hormonalnych, badań mikrobiologicznych, badań sereologicznych, diagnostyki infekcji, markerów nowotworowych, koagulologii, badań hematologicznych.

 

 

ZAMÓWIENIA - ROK 2016


Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR )

 

Przetarg na dostawę szczepionek 20.07.2016r.

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR )


Przetarg na dostawę pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi z dnia 9.03.2016r.


Przetarg nieograniczony na usługę "Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz ubezpieczenia majątku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie"

 

ZAMÓWIENIA - ROK 2015


Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR )


Ucyfrowienie pośrednie aparatu rendgenodiagnostycznego z dnia 20.10.2015r.


Przetarg na dostawę szczepionek z dnia 22.06.2015r.


Przetarg na dostawę szczepionek z dnia 15.05.2015r.


Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR )


Przetarg na dostawę rękawów i torebek do sterylizacji,środków opatrunkowych i drobnego wyposażenia medycznego jednorazowego z dnia 4.05.2015r.


Przetarg na dostawę igieł, strzykawek, rękawic, wzierników ginekologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego z dnia 4.05.2015r.


Przetarg na dostawę pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi z dnia 18.03.2015r.

 

ZAMÓWIENIA - ROK 2014


Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR )

 
Przetarg Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Specyfikacja Ogłoszenie wyników
Dostawa aparatu do krochirurgii 21.11.2014r. 28.11.2014r.

plik exe

plik zip

Dostawa sprzętu medycznego

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 28-10-2014r.

22.10.2014r. 30.10.2014r.

plik exe

plik zip

Dostawa szczepionek  19.05.2014r. 27.05.2014r.

plik exe

plik zip

Dostawa szczepionek 

 Informacja o sprostowaniu 16-04-2014r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 17-04-2014r.

15.04.2014r. 24.04.2014r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 17.04.2014r.

  

Poprawiona specyfikacja

17-04-2014r.

plik exe

plik zip

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR )

 
Postępowanie Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Specyfikacja Ogłoszenie wyników
Dostawa błon rentgenowskich ogólnodiagnostycznych i błon rentgenowskich stomatologicznych oraz materiałów do obróbki błon rtg w ciemni automatycznej i środków czyszczących do kaset rtg 03.07.2014r. 11.07.2014r.  

plik exe

plik zip

Dostawy probówek dla laboratorium analitycznego 28.05.2014r. 05.06.2014r.  

plik exe

plik zip

Paski testowe do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi metodą paskową oraz paski testowe i kalibracyjne do analizy moczu 28.05.2014r. 04.06.2014r.  

plik exe

plik zip

Odczynniki i kalibratorów do wykonywania analiz biochemicznych w analizatorze biochemicznym ErbaXL300 28.05.2014r. 04.06.2014r.  

plik exe

plik zip

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia

 Informacja o sprostowaniu 22-04-2014r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 24-04-2014r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 25-04-2014r.

 Informacja o zmianie terminu składania ofert

17.04.2014r. 25.04.2014r.

28.04.2014r.

  Specyfikacja dostępna w siedzibie zamawiającego  

ZAMÓWIENIA - ROK 2012


Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości przekraczającej 14 tysięcy EUR )

 
Przetarg Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Specyfikacja Ogłoszenie wyników
 

Dostawa szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych

20.07.2012r. 27.07.2012r.

 

Dostawa szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych

12.07.2012r. 20.07.2012r.

Postępowanie unieważnione

Dostawa szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

28-03-2012

Poprawiony Załącznik nr 1 Pakiet nr 9 do SIWZ

22.03.2012r. 30.03.2012r.


Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 14 tysięcy EUR )

 
Postępowanie Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Specyfikacja Ogłoszenie wyników

Dostawę komputerów przenośnych

2012-12-17 poprawiono dokumentację

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

18-12-2012

17.12.2012r. 21.12.2012r.

Dostawa odczynników i kalibratorów do wykonywania analiz hematologicznych w aparacie Cell-Dyn Emerald firmy Abbott Laboratories 21.09.2012r. 28.09.2012r.  

Dostawa stomatologicznych produktów leczniczych, materiałów do wypełnień

oraz narzędzi stomatologicznych

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

10-05-2012

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 2

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 3

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 4

Dodany Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 5

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

10-05-2012

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 2

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 3

7.05.2012r. 15.05.2012r

17.05.2012r

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz ubezpieczenia majątku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie 17.04.2012r. 26.04.2012r    

Dostaw pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy icholesterolu we krwi metodą paskową

 
9.03.2012r. 16.03.2012r.

Dostawa ciemni automatycznej – wywoływarki do błon rentgenodiagnostycznych ogólnodiagnostycznych

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

8-03-2012

Poprawki wprowadzone do dokumentacji

8-03-2012

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ

 

5.03.2012r. 12.03.2012r.

Dostawę komputerów przenośnych, drukarek laserowych, serwerów komputerowych i przełączników sieciowych

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

31-01-2012

Poprawki wprowadzone do dokumentacji

31-01-2012

Poprawiony Załącznik nr 1a do SIWZ

Poprawiony Załącznik nr 1b do SIWZ

27.01.2012r. 6.02.2012r.

Dostawa odczynników i kalibratorów do wykonywania analiz biochemicznych wanalizatorze biochemicznym ErbaXL300 23.01.2012r. 31.01.2012r.

Dostawa profesjonalnych środków

myjących oraz dozowników do płynów iręczników

20.01.2012r. 31.01.2012r.

Dostawy środków dezynfekcyjnych

Pytanie 1 - 20.01.2012r.

17.01.2012r. 24.01.2012r.


Informacje o rozstrzygnięciu negocjacji o wartości poniżej 14 tysięcy EUR

prowadzonych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego

 
Postępowanie

Termin prowadzenie 

negocjacji

Ogłoszenie wyników
     

Konkursy na świadczenia medyczne realizowane w trybie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

 
Postępowanie Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Istotne warunki konkursu Ogłoszenie wyników
           


ZAMÓWIENIA - ROK 2011


Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości przekraczającej 14 tysięcy EUR )

 
Przetarg Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Specyfikacja Ogłoszenie wyników

Dostawa szczepionek

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

Pytanie 1 - 2.11.2011r.

28.10.2011r. 4.11.2011r  

.

Dostawy igieł, strzykawek, rękawic, rękawów 
i torebek do sterylizacji, środków opatrunkowych, wzierników ginekologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

Pytanie 1 -28.10.2011r.

Pytanie 2 -31.10.2011r.

Pytanie 3 - 2.11.2011r.

26.10.2011r. 4.11.2011r

Załącznik 4 poprawiony28.10.2011r..

Dostawa szczepionek

06.07.2011r. 14.07.2011r

Dostawa szczepionek

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

18.03.2011r.

11.03.2011r. 22.03.2011r

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 14 tysięcy EUR )

 
Postępowanie Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Specyfikacja Ogłoszenie wyników

Dostawy środków czystościowych iart.higienicznych

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

Pytanie 1 -06.12.2011r.

2.12.2011r. 09.12.2011r.

Załącznik 1 -Pakiet nr1 poprawiony06.12.2011r.

 

Dostawa błon rentgenowskich

22.11.2011r. 30.11.2011r.

Dostawa pasków testowych i kalibracyjnych

do analizy moczu

18.11.2011r. 25.11.2011r.

Dostawy probówek, końcówek do pipet

automatycznych oraz drobnego sprzętu związanego z funkcjonowaniem laboratorium

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

06.07.2011r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

08.07.2011r.

01.07.2011r. 12.07.2011r.

Dostawy  odczynników i kalibratorów do wykonywania analiz hematologicznych w aparacie Cell-Dyn Emerald firmy Abbott Laboratories

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

06.07.2011r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

07.07.2011r.

29.06.2011r. 12.07.2011r.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz ubezpieczenia majątku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie 19.04.2011r. 28.04.2011r    

Dostawa komputerów i UPS

19.04.2011r. 26.04.2011r.

Dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu glukozy i cholesterolu we krwi metodą paskową

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

15.04.2011r.

11.04.2011r. 19.04.2011r.


Informacje o rozstrzygnięciu negocjacji o wartości poniżej 14 tysięcy EUR

prowadzonych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego

 
Postępowanie

Termin prowadzenie 

negocjacji

Ogłoszenie wyników
     

Konkursy na świadczenia medyczne realizowane w trybie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

 
Postępowanie Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Istotne warunki konkursu Ogłoszenie wyników

Świadczenia w zakresie dermatologii

14.12.2011r. 19.12.2011  

Świadczenia w zakresie dermatologii

4.05.2011r. 11.05.2011  
Badania laboratoryjne 9.03.2011r. 16.03.2011  

ZAMÓWIENIA - ROK 2010


Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości przekraczającej 14 tysięcy EUR )

 
Przetarg Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Specyfikacja Ogłoszenie wyników
 

Dostawa sprzętu komputerowego

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

19.11.2010r. 22.11.2010r.

17.11.2010r. 24.11.2010r

Dostawa i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania laboratorium analitycznym

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

10.11.2010r.

4.11.2010r. 15.11.2010r.

Dostawa sprzętu i odczynników do laboratorium analitycznego

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

18.10.2010r.

14.10.2010r - dodano brakujący Załącznik 1c

(aktualna specyfikacja zawiera komplet dokumentacji)

12.10.2010r. 21.10.2010r.

Dostawa szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych

1.09.2010r. 8.09.2010r.

Dostawa sprzętu medycznego, obejmująca następujące grupy sprzętu : Unit stomatologiczny wraz z kompresorem - 2 komplety, Autoklaw ciśnieniowo-parowy klasy B - 1szt.

6.08.2010r. 16.08.2010r.

Sukcesywne dostawy igieł, strzykawek, rękawic, rękawów i torebek do sterylizacji, środków opatrunkowych, wzierników ginekologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

5.07.2010r.

30.06.2010r. 07.07.2010r.

Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń Przychodni Nr 2 Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

30.04.2010r. 18.05.2010r.

Sprostowanie

13.05.2010r.

Roboty budowlane obejmujące remont schodów wejściowych oraz wykonanie przyłącza kanalizacji burzowej w budynku Przychodni nr 1 - ul.Wołyńska 11

1.04.2010r. 16.04.2010r.

Sukcesywne dostawy szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

18.03.2010r.

12.03.2010r. 22.03.2010r.

Zmiana ogłoszenia18.03.2010r.

Zmieniony załącznik nr118.03.2010r.


Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 14 tysięcy EUR )

 
Postępowanie Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Specyfikacja Ogłoszenie wyników
Dostawy drobnego sprzętu stomatologicznego
oraz materiałów do wypełnień stomatologicznych
7.10.2010r. 14.10.2010r.  

Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych

Informacja o zmianach w postępowaniu

2-09-2010r.

30.08.2010r. 6.09.2010r.

8.09.2010r

 

Załącznik 1 do SIWZ - poprawiony

Sukcesywne dostawy pasków testowych i kalibracyjnych do analizy moczu

1.07.2010r. 8.07.2010r.  

Sukcesywne dostawy odczynników i kalibratorów do wykonywania analiz hematologicznych
w aparacie Cell-Dyn Emerald firmy Abbott Laboratories

24.06.2010r. 2.07.2010r.

8.07.2010r.

----------------

Ogłoszenie o zmianie terminu

8-07-2010r.

 

Dostawy szczepionek przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

15.06.2010r. 24.06.2010r.  

Dostawy błon rentgenowskich ogólnodiagnostycznych i błon rentgenowskich stomatologicznych oraz materiałów do obróbki błon rtg w ciemni automatycznej i środków czyszczących do kaset rtg.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

18.06.2010r.

15.06.2010r. 23.06.2010r.

25.06.2010r.

 

---------

Ogłoszenie o zmianie SIWZ
18-06-2010r
.

--------

Zmieniona specyfikacja 
18-06-2010r
.

Dostawy probówek, końcówek do pipet automatycznych oraz drobnego sprzętu zawiązanego z funkcjonowaniem laboratorium analitycznego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

25.05.2010r.

--------------------------------------------------

26.05.2010r.

18.05.2010r. 28.05.2010r.

1.06.2010r

---------

Zmiana ogłoszenia 
26-05-2010r
.

---------

Zmieniona specyfikacja 
26-05-2010r
.

Dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu glukozy i cholesterolu we krwi metodą paskową.

10.05.2010r. 17.05.2010r.  

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do poradni okulistycznej

UWAGA !!!

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

18.02.2010r.

12.02.2010r. 23.02.2010r.

Załącznik 1a do SIWZ - poprawiony


Informacje o rozstrzygnięciu negocjacji o wartości poniżej 14 tysięcy EUR

prowadzonych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego

 
Postępowanie

Termin prowadzenie 

negocjacji

Ogłoszenie wyników
     


ZAMÓWIENIA - ROK 2009


Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości przekraczającej 14 tysięcy EUR )

 
Przetarg Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Specyfikacja Ogłoszenie wyników

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego

UWAGA !!!

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

2.12.2009r.

27.11.2009r. 07.12.2009r.

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego

31.07.2009r. 07.08.2009r.

Sukcesywne dostawy szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych

06.07.2009r. 22.07.2009r.

Sukcesywne dostawy szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych

18.03.2009r. 26.03.2009r.


Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 14 tysięcy EUR )

 
Postępowanie Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Specyfikacja Ogłoszenie wyników
Kompleksowa obsługa bankowa Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie 9.12.2009r. 17.12.2009r.

Sukcesywne dostawy szczepionek -

szczepionka pneumokokowa przeciwko STREPTOCOCCUS NEUMONIAE

19.10.2009r. 27.10.2009r.

Szczepionki do wykonywania szczepień ochronnych

UWAGA !!!

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

28.08.2009r.

24.08.2009r. 02.09.2009r.

Sukcesywne dostawy błon rentgenowskich ogólnodiagnostycznych i błon rentgenowskich stomatologicznych, kaset do błon rtg oraz materiałów do obróbki błon rtg w ciemni automatycznej i środków czyszczących do kaset rtg

UWAGA !!!

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

25.06.2009r.

22.06.2009r. 30.06.2009r.

Sukcesywne dostawy  odczynników i kalibratorów oraz elementów zużywalnych do wykonywania analiz biochemicznych w aparacie Alcyon 300 firmy Abbott Laboratories

UWAGA !!!

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

17.06.2009r.

08.06.2009r. 22.06.2009r.

Sukcesywne dostawy  odczynników i kalibratorów do wykonywania analiz hematologicznych w aparacie Cell-Dyn Emerald firmy Abbott Laboratories

04.06.2009r. 18.06.2009r.

Sukcesywne dostawy  probówek, końcówek do pipet automatycznych oraz drobnego sprzętu związanego z funkcjonowaniem laboratorium analitycznego

08.05.2009r. 15.05.2009r.

Sukcesywne dostawy szczepionek przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

22.04.2009r. 30.04.2009r.

Sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu glukozy i cholesterolu metodą paskową oraz pasków testowych i kalibracyjnych do analizy moczu

04.03.2009r. 12.03.2009r.


Informacje o rozstrzygnięciu negocjacji o wartości poniżej 14 tysięcy EUR

prowadzonych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego

 
Postępowanie

Termin prowadzenie 

negocjacji

Ogłoszenie wyników

Zamówienia na roboty budowlane w zakresie remontu obróbek dachowych

24.07.2009r. - 05.08.2009r.ZAMÓWIENIA - ROK 2008


Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości przekraczającej 14 tysiecy EUR )

 
Przetarg Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Specyfikacja Ogłoszenie wyników

Dostawa sprzętu medycznego

UWAGA!

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

14.11.2008r.

10.11.2008r. 20.11.2008r.

Sukcesywne dostawy szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych

21.08.2008r. 28.08.2008r.

Sukcesywne dostawy szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych

1.04.2008r. 9.04.2008r.


Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 14 tysiecy EUR )

 
Postępowanie Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie Specyfikacja Ogłoszenie wyników
Sukcesywne dostawy dostawy drobnego sprzętu stomatologicznego oraz materiałów do wypełnień stomatologicznych 21.10.2008r. 28.10.2008r.

Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb działalności bieżącej

UWAGA !

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

20.08.2008r.

12.08.2008r. 22.08.2008r.

Remont pomieszczeń Przychodni nr 2 Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie przy ulicy Połanieckiej 11   19.08.2008r.    

Wykonanie kompaktowego węzła cieplnego w budynku Przychodnio nr 2 MSP ZOZ w Chełmie   11.07.2008r.    

Sukcesywne dostawy igieł, strzykawek, rękawic, rękawów i torebek do sterylizacji, środków opatrunkowych, wzierników ginekologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego 8.07.2008r. 18.07.2008r.

Sukcesywne dostawy  probówek, końcówek do pipet automatycznych oraz drobnego sprzętu związanego z funkcjonowaniem laboratorium analitycznego 8.05.2008r. 16.05.2008r.

Sukcesywne dostawy  odczynników do wykonywania analiz hematologicznych w aparacie AC 920 EQ firmy SVELAB 7.05.2008r. 14.05.2008r.

Przetarg nieograniczony na usługę „Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz ubezpieczenia majątku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie” 16.04.2008r. 25.04.2008r. Specyfikacja dostępna w siedzibie Zamawiającego

Sukcesywne dostawy  błon rtg niebieskoczułych i materiałów do obróbki błon rtg w ciemni automatycznej oraz kaset do błon rtg i artykułów do oznaczania błon,  czyszczenia i konserwacji kaset 10.04.2008r. 21.042008r.

Sukcesywne dostawy odczynników i kalibratorów oraz elementów zużywalnych do wykonywania analiz biochemicznych w aparacie Alcyon 300 firmy Abbott Laboratories

UWAGA !

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

8.04.2008r.

2.042008r. 14.042008r.

Sukcesywne dostawy pasków testowych i aparatów do pomiaru poziomu glukozy i cholesterolu metodą paskową

22.022008r. 29.02.2008r.


Zamówienia z roku 2007 do wglądu w siedzibie firmy.