Szanowni Pacjenci

        Osoby przewlekle chore, które mają ustalone leczenie farmakologiczne i chcą powtórzyć leki stale przyjmowane, bez konieczności wizyty u lekarza (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi), a których stan zdrowia od ostatniej wizyty  u lekarza nie uległ istotnej zmianie, proszeni są o złożenie w formie pisemnej formularza zamówienia recept na leki stałe.

        Aby uniknąć nieporozumień prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zasadami składania zamówień na powtórne recepty:

  1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych, o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja na ten temat.
  2. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe oraz antybiotyki stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
  3. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle, wymagana jest informacja pisemna od lekarza specjalisty.
  4. Leki mogą być wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ.
  5. Powtórzone recepty wydawane są w rejestracji dnia następnego w godz. 15.00 – 18.00 lub w każdy kolejny dzień w godz. 7.00 – 18.00 osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości lub poprzez osobę upoważnioną poniżej przez pacjenta.

        W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów ostateczną weryfikację zasadności kontynuacji terapii określonym lekiem podejmuje Lekarz, któremu przysługuje prawo odmowy realizacji części lub całości zamówienia, o ile wynika ono z uzasadnionego wiedzą medyczną

        W tym celu MSP ZOZ w Chełmie udostępnia na stronie internetowej: www.mspzozchelm.pl druk formularza, który można wydrukować, wypełnić i przynieść do właściwej Rejestracji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub wypełnić na miejscu w Przychodni.

 

Druk formularza zamówienia recept na leki stałe w formacie PDF

FORMULARZ ZAMÓWIENIA RECEPT NA LEKI STAŁE

Druk należy wydrukować, wypełnić i przynieść do właściwej Rejestracji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub wypełnić na miejscu w Przychodni.

 

 

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

        W celu poprawnego wyświetlania wniosku, zalecany jest adobe acrobat reader, do pobrania ze strony Adobe