AKTUALNOŚCI | DLA PACJENTA | REJESTRACJA ON-LINE | ZAMÓWIENIA |

  WYNIKI COVID19 | RODO | KONTAKT 

miejski1

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie powstał w wyniku przekształceń Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. Na lokalnym rynku usług medycznych funkcjonuje od lipca 2000 r. Od początku istnienia zakładu do 2018 r. kierował nim lek. med. Lech Błazucki, obecnie od 01 sierpnia 2018 r. Dyrektorem MSP ZOZ w Chełmie jest Mariusz Żabiński.

 

  W strukturach Zakładu funkcjonują 2 przychodnie: Przychodnia Nr 1 przy ul. Wołyńskiej 11 oraz Przychodnia Nr 2 przy ul. Połanieckiej 11 w Chełmie, świadczące usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w ramach poradni ginekologiczno – położniczej oraz dermatologicznej), świadczenia stomatologiczne dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W MSP ZOZ funkcjonują również: Laboratorium analityczne, Zakład Rentgenodiagnostyki obrazowej RTG i USG. Zakład sprawuje również profilaktyczną opiekę pielęgniarską na terenie szkół miejskich i niektórych szkół z terenu Powiatu Chełmskiego. Od kilkunastu lat jest również realizatorem wielu programów profilaktycznych współfinansowanych przez Urząd Miasta Chełm.

Statut Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ


Podstawowa Opieka Zdrowotna

Obejmuje świadczenia udzielane przez lekarzy rodzinnych/poz, pielęgniarki środowiskowo - rodzinne, położne środowiskowo - rodzinne, pielęgniarki praktyki (zabiegowe) oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.


Specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne

Poradnia specjalistyczna - poradnia dermatologiczna 

Poradnia ginekologiczno - położnicza


Stomatologia

Poradnie stomatologiczne


Rtg i diagnostyka

Pracownia RTG, Zakład Rentgenodiagnostyki, Laboratorium analityczne


Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne dla mieszkańców miasta Chełm są bezpłatne