ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ


Specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne 

w MSP ZOZ to poradnie:

- dermatologiczna

- ginekologiczno – położnicza.

 

Poradnia dermatologiczna

 

Lek. med. Monika Żołędziowska

Poniedziałek od 15:30 do 20:00

Wtorek: od 15:30 do 20:00

Czwartek: od 15:30 do 20:00

Lek. med. Mateusz Mleczko

Wtorek: od 15:30 do 20:00

Czwartek: od 15:30 do 20:00

 

Poradnia ginekologiczno – położnicza

Lek. med. Paweł Kwiatkowski 

Poniedziałek: od 14:00 do 20:00

     Czwartek: od 8:00 do 14:00          

dr n. med. Ireneusz Brzozowski 

Wtorek: od 8:30 do 14:00 

Środa: od 8:30 do 14:00