Przychodnia nr 1, ul. Wołyńska 11:

Centrala 82 563 00 70

82 563 00 78 - 82 563 00 79

Poradnia ogólna - 500 393 355

Poradnia dziecięca - 82 563 05 29 

505 578 568


Przychodnia nr 2, ul. Połaniecka 11:

Centrala - 82 563 67 81

82 563 67 82 - 82 563 67 83 

82 563 67 84

Poradnia ogólna - 516 226 200

Poradnia dziecięca - 505 578 560


Sekretariat

Tel/fax 82-563-05-19 , 82-563-05-23

e-mail: 

      Regulamin_skarg_i_wniosków.pdf

      Załącznik_nr_1_wzór protokołu.pdf

  

Dyrektor

Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Chełmie

Mariusz Żabiński 

 

p.o. Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

lek. med. - Bożena Wieczerza-Wiater

                                                   

p.o. Przełożona pielęgniarek - Bożena Głaz

 

Główny Księgowy - mgr Ryszard Wawrzyniak