Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie podawania dawek przypominających przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień.

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 18 lipca 2022 r. przygotowane w oparciu o stanowisko ekspertów Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków(EMA) ds. szczepień przeciw COVID-19 (Emergency Task Force - ETF) z dnia 11 lipca2022 r., informuje, że od dnia 22 lipca 2022 r. rozpocznie się proces szczepień drugądawką przypominającą u osób, które ukończyły 60 lat oraz osób, które ukończyły 12 lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami odporności

Czytaj więcej...

 

Przeziębienie, a może to grypa lub COVID-19?

Jak sprawdzisz, co Ci dolega? Skorzystaj z naszego praktycznego przewodnika. Doradzimy, krok po kroku, co zrobić, gdy masz pierwsze objawy infekcji.

Praktyczny przewodnik - źródło nfz.gov.pl

 

Informujemy, że realizacja Programu profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65 + na lata 2021-2023 została zakończona. 

 

O uruchomieniu nowego Programu profilaktyki grypy będziemy informować za pośrednictwem lokalnych mediów oraz strony internetowej MSP ZOZ.

 

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowo - ciężarowego marki RENAULT KANGOO 1.2 rok produkcji 2002. wersja: Expression 16V

Dane techniczne pojazdu:

silnik benzynowy, pojemność 1149 cm3, o mocy 55 kW,

skrzynia biegów manualna,

nadwozie 5 drzwiowe, 5 osobowe

kolor srebrny

stan licznika -195 054 km

Cena wywoławcza 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)

Oferta winna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w sekretariacie MSP ZOZ w Chełmie ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm pokój 106 w terminie do dnia 7 września 2021 r. do godziny 12.00

Okres związania ofertą wynosi 14 dni.

W celu dokonania oględzin samochodu potencjalny oferent winien umówić termin telefonicznie pod nr 82 563 05 19.

Sprzedaż_samochodu_PDF

 

Informacja e-skierowania 

Obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej już od 8 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że (8.01.2021) weszedł w życie obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej. 

Więcej informacji można znaleźć w odnośniku. https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

  

Komunikat profilaktyka

Informujemy, że zakończyliśmy realizację programu profilaktycznego dla mieszkańców Miasta Chełm finansowanych ze środków Miasta Chełm - edycja 2019.

O uruchomieniu nowych programów będziemy informować za pośrednictwem lokalnych mediów oraz strony internetowej MSPZOZ.

 

Szanowni Pacjenci

Z przykrością informujemy, że zakończyliśmy realizację programu profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65 + edycja 2019.

Osobom zainteresowanym oferujemy wykonanie szczepienia przeciw grypie wraz z dostarczeniem szczepionki, za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem .

   

Sieć szpitali  

Z dniem 1 marca 2018r. zmienia się miejsce udzielania świadczeń w zakresie  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Świadczenia będą udzielane w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie ul. Szpitalna 53B. 

Czytaj więcej...

 

Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1510 ze zm.), w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do  świadczeń poza kolejnością obowiązują następujące zasady:

Głównie świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny udzielane być w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą
z prowadzonej przez niego listy oczekujących
.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone
w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24 i 47c) mają:

Czytaj więcej...

 

Komunikat dla pacjentów dotyczący „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia

Osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia. Warunkiem jest „wsteczne” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego - takie zmiany zaczną obowiązywać od 12 stycznia 2017 r.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną (np. żona/mąż osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko osoby ubezpieczonej do 26. roku życia), ale nią nie była (gdyż np. nie była zgłoszona przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny) i w momencie korzystania ze świadczeń złożyła pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń lub dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia w przypadku „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Czytaj więcej...