W celu poprawnego otwierania plików PDF korzystaj z najnowszej wersji programu Adobe Reader

 ( pobierz program Adobe Reader)

 Archiwum zamówień


zamow

 

ZAMÓWIENIA - ROK 2022

 

Plan zamówień publicznych na rok 2022 przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2022

Plan zamówień publicznych na rok 2022 aktualizacja

 

Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości równej lub przekraczającej 130 tysięcy złotych) 

 

 

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości poniżej 130 tysięcy złotych)

 

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy działalności leczniczej

 

 

 Zamówienia z 2021 roku mieszczą się w archiwum, zamówień z pozostałych lat są do wglądu w siedzibie firmy.