Sposób i miejsce składania dokumentów:

♦ osobiście:
Sekretariat Zakładu, ul. Wołyńska 11 w Chełmie (piętro), tel. 825 630 070,825 630 078, 825 630 079

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 7.30-15.00

♦ za pośrednictwem poczty:
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Chełmie
ul.Wołyńska 11, 20-100 Chełm

♦ za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza na Platformie Usług Administracji Publicznej (EPUAP) - skrzynka podawcza

- pocztą elektroniczną na adres -