Informacja o regulaminach

Z treścią regulaminów można zapoznać się bezpośrednio poprzez stronę internetową TFI PZU SA pod adresami :

https://emeryturappk.pzu.pl/_fileserver/item/1514101 - Regulamin prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

https://emeryturappk.pzu.pl/_fileserver/item/1514094 - Regulamin zarządzania pracowniczym programem kapitałowym przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Osoby zainteresowane mogą zwrócić się do TFI PZU SA. o przekazanie Regulaminu w wersji drukowanej.

 

TFI_PZU_regulamin_prowadzenia_PPK  <----(otwórz)

TFI_PZU_regulamin_zarzadzania_PPK   <----(otwórz)