INFORMACJA

dla osób chętnych do wzięcia udziału w roku 2020

w Programie profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65 +                 

na lata 2018-2020.

 

Warunki udziału w programie bezpłatnych szczepień:

 

- mieszkaniec miasta Chełm

- wiek co najmniej 65 lat tj. urodzony w roku 1955 i starszy

- brak przeciwwskazań do szczepienia przeciw grypie.

 

Etapy realizacji programu

 W pierwszej kolejności pacjent rejestruje chęć udziału w programie:

 telefonicznie

- Przychodnia nr 1 ul. Wołyńska 11 tel. 82 563 00 78 lub 500 393 355

- Przychodnia nr 2 ul. Połaniecka 11, tel. 82 563 67 81 lub 516 226 200

 

  • nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym szczepieniem, a najlepiej w dniu zaplanowanego szczepienia, pacjent zgłasza się do swojego lekarza rodzinnego (podstawowej opieki zdrowotnej) w celu wykonania badania lekarskiego i uzyskania zaświadczenia o możliwości wykonania szczepienia przeciw grypie.
  • Po uzyskaniu zaświadczenia w tym samym dniu zgłasza się do wybranego przez siebie punktu w
  • Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej 11 lub Przychodni nr 2 przy ul. Połanieckiej 11.

Pacjenci zaopcjowani do lekarzy MSP ZOZ będą szczepieni w przychodni, w której pracuje wybrany przez nich lekarz rodzinny

  • W przychodni wypełnia oświadczenie o zgodzie na wykonanie szczepienia w ramach programu polityki zdrowotnej
  • Po wypełnieniu dokumentów następuje przeprowadzenie rozmowy edukacyjnej
    i podanie szczepionki.
  • Na zakończenie pacjent zobowiązany jest wypełnić ankietę dot. jego uczestnictwa
    w programie.

 

  

Program profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65 +

na lata 2018 – 2020

 jest finansowany z budżetu Miasta Chełm