Komunikat profilaktyka

 Informujemy, że zakończyliśmy realizację programu profilaktycznego dla mieszkańców Miasta Chełm finansowanych ze środków Miasta Chełm - edycja 2019.

O uruchomieniu nowych programów będziemy informować za pośrednictwem lokalnych mediów oraz strony internetowej MSPZOZ.

 

Szanowni Pacjenci

Z przykrością informujemy, że zakończyliśmy realizację programu profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65 + edycja 2019.

Osobom zainteresowanym oferujemy wykonanie szczepienia przeciw grypie wraz z dostarczeniem szczepionki, za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem .

   

Sieć szpitali  

Z dniem 1 marca 2018r. zmienia się miejsce udzielania świadczeń w zakresie  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Świadczenia będą udzielane w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie ul. Szpitalna 53B. 

Czytaj więcej...

 

Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1510 ze zm.), w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do  świadczeń poza kolejnością obowiązują następujące zasady:

Głównie świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny udzielane być w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą
z prowadzonej przez niego listy oczekujących
.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone
w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24 i 47c) mają:

Czytaj więcej...

 

Komunikat dla pacjentów dotyczący „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia

Osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia. Warunkiem jest „wsteczne” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego - takie zmiany zaczną obowiązywać od 12 stycznia 2017 r.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną (np. żona/mąż osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko osoby ubezpieczonej do 26. roku życia), ale nią nie była (gdyż np. nie była zgłoszona przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny) i w momencie korzystania ze świadczeń złożyła pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń lub dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia w przypadku „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Czytaj więcej...