INFORMACJA

dla osób chętnych do wzięcia udziału w roku 2020

w Programie profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65 +                 

na lata 2018-2020.

 

Warunki udziału w programie bezpłatnych szczepień:

 

- mieszkaniec miasta Chełm

- wiek co najmniej 65 lat tj. urodzony w roku 1955 i starszy

- brak przeciwwskazań do szczepienia przeciw grypie.

 

Etapy realizacji programu

 

 • W pierwszej kolejności pacjent rejestruje chęć udziału w programie:
 • telefonicznie

- Przychodnia nr 1 ul. Wołyńska 11 tel. 82 563 00 78 lub 500 393 355

- Przychodnia nr 2 ul. Połaniecka 11, tel. 82 563 67 81 lub 516 226 200

 • poprzez stronę internetową mspzozchelm.pl zakładka    Instrukcja dotycząca zasad rejestracji on- line
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym szczepieniem, a najlepiej w dniu zaplanowanego szczepienia, pacjent zgłasza się do swojego lekarza rodzinnego (podstawowej opieki zdrowotnej) w celu wykonania badania lekarskiego i uzyskania zaświadczenia o możliwości wykonania szczepienia przeciw grypie.
 • Po uzyskaniu zaświadczenia w tym samym dniu zgłasza się do wybranego przez siebie punktu w
 • Przychodni nr 1 przy ul. Wołyńskiej 11 lub w Przychodni nr 2 przy ul. Połanieckiej 11.

 

Pacjenci zaopcjowani do lekarzy MSP ZOZ będą szczepieni w przychodni, w której pracuje wybrany przez nich lekarz rodzinny

 • W przychodni wypełnia oświadczenie o zgodzie na wykonanie szczepienia w ramach programu polityki zdrowotnej
 • Po wypełnieniu dokumentów następuje przeprowadzenie rozmowy edukacyjnej
  i podanie szczepionki.
 • Na zakończenie pacjent zobowiązany jest wypełnić ankietę dot. jego uczestnictwa
  w programie.

 

  

Program profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65 +

na lata 2018 – 2020

 jest finansowany z budżetu Miasta Chełm

 

 

 Komunikat profilaktyka

 Informujemy, że zakończyliśmy realizację programu profilaktycznego dla mieszkańców Miasta Chełm finansowanych ze środków Miasta Chełm - edycja 2019.

O uruchomieniu nowych programów będziemy informować za pośrednictwem lokalnych mediów oraz strony internetowej MSPZOZ.

 

Szanowni Pacjenci

Z przykrością informujemy, że zakończyliśmy realizację programu profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65 + edycja 2019.

Osobom zainteresowanym oferujemy wykonanie szczepienia przeciw grypie wraz z dostarczeniem szczepionki, za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem .

   

Sieć szpitali  

Z dniem 1 marca 2018r. zmienia się miejsce udzielania świadczeń w zakresie  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Świadczenia będą udzielane w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie ul. Szpitalna 53B. 

Czytaj więcej...

 

Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1510 ze zm.), w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do  świadczeń poza kolejnością obowiązują następujące zasady:

Głównie świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny udzielane być w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą
z prowadzonej przez niego listy oczekujących
.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone
w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24 i 47c) mają:

Czytaj więcej...

 

Komunikat dla pacjentów dotyczący „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia

Osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia. Warunkiem jest „wsteczne” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego - takie zmiany zaczną obowiązywać od 12 stycznia 2017 r.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną (np. żona/mąż osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko osoby ubezpieczonej do 26. roku życia), ale nią nie była (gdyż np. nie była zgłoszona przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny) i w momencie korzystania ze świadczeń złożyła pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń lub dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia w przypadku „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Czytaj więcej...