W celu poprawnego otwierania plików PDF korzystaj z najnowszej wersji programu Adobe Reader

 ( pobierz program Adobe Reader)

 Archiwum zamówień


zamow

 

ROK 2019

 

Plan zamówień publicznych na rok 2019 przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Plan zamówień publicznych na rok 2019


 

Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ( o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR )

 

 

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ( o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR ) 

 

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy

działalności leczniczej

 

 

 Zamówienia z 2018 r. oraz poprzednich lat są do wglądu w siedzibie firmy.