W celu poprawnego otwierania plików PDF korzystaj z najnowszej wersji programu Adobe Reader

 ( pobierz program Adobe Reader)

 Archiwum zamówień


zamow

 

ZAMÓWIENIA - ROK 2020

 

Plan zamówień publicznych na rok 2020 przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2020

 

 

Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ( o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR )

 

 

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ( o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR ) 

 

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy działalności leczniczej

 

 

 Zamówienia z 2019 roku są w archiwum zamówień a z pozostałych lat są do wglądu w siedzibie firmy.