W celu poprawnego otwierania plików PDF korzystaj z najnowszej wersji programu Adobe Reader

 ( pobierz program Adobe Reader)

 Archiwum zamówień


zamow - ROK 2018


Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR )

 

 

 

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR )

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru stężenia cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową oraz pasków testowych i kalibracyjnych do analizy moczu dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Przetarg nieograniczony na „Sukcesywne dostawy odczynników i kalibratorów do wykonywania analiz biochemicznych w analizatorze biochemicznym ErbaXL300, dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie”.

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy

działalności leczniczej

 

 

 Zamówienia z 2017 r. oraz poprzednich lat są do wglądu w siedzibie firmy.