W celu poprawnego otwierania plików PDF korzystaj z najnowszej wersji programu Adobe Reader

 ( pobierz program Adobe Reader)

 Archiwum zamówień


zamow

 

ZAMÓWIENIA - ROK 2021

 

Plan zamówień publicznych na rok 2021 przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2021

 

 

Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości równej lub przekraczającej 130 tysięcy złotych)

 

 

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości poniżej 130 tysięcy złotych)

 

 

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy działalności leczniczej

 

 

 Zamówienia z 2020 roku mieszczą się w archiwum, zamówień z pozostałych lat są do wglądu w siedzibie firmy.