W celu poprawnego otwierania plików PDF korzystaj z najnowszej wersji programu Adobe Reader

 ( pobierz program Adobe Reader)

 Archiwum zamówień


zamow - ROK 2018

 

Plan zamówień publicznych na rok 2018 przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Plan zamówień publicznych na rok 2018


Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR )

 

 

Uwaga! Zmodyfikowano treść, modyfikacji uległa część III SIWZ opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 1 do SIWZ wszystkie pakiety,

załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 A 

załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 B

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych zamiennie bądź poza obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi wynikającymi z kalendarza szczepień dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie (kod CPV 33.65.16.00-4 - Szczepionki).

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR ) 

 

UWAGA!!! Wystąpiła zmiana Pakietu nr 1.pdf oraz Załącznika nr 1 do SIWZ.xls

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł iniekcyjnych, strzykawek, rękawic, wzierników ginekologicznych, torebek i rękawów do sterylizacji, pojemników do utylizacji oraz środków opatrunkowych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

  

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru stężenia cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową oraz pasków testowych i kalibracyjnych do analizy moczu dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

 

Przetarg nieograniczony na „Sukcesywne dostawy odczynników i kalibratorów do wykonywania analiz biochemicznych w analizatorze biochemicznym ErbaXL300, dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie”.

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy

działalności leczniczej

 

 

 Zamówienia z 2017 r. oraz poprzednich lat są do wglądu w siedzibie firmy.