Przychodnia nr 1 ul Wołyńska 11

Centrala telefoniczna:  563-00 -70 ,  563-00-78 ,  
563–00–79

Poradnia dziecięca: 563-05-29


Przychodnia nr 2 ul. Połaniecka 11

 Centrala telefoniczna:  563–67–81,  563–67–82 , 

563–67–83, 563–67–84


Sekretariat

Tel/fax 82-563-05-19 , 82-563-05-23

Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie - mgr Mariusz Żabiński

p.o. Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

lek. med. - Lech Błazucki

                                                    p.o. Przełożona pielęgniarek - Bożena Głaz
 

Główny Księgowy - Ryszard Wawrzyniak

Specjalista ds. Kadr i Płac Beata Klimkowska