miejski1


INFORMACJE PODSTAWOWE


  Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie powstał w wyniku przekształceń SP ZOZ 

w Chełmie.

Na lokalnym rynku usług medycznych funkcjonuje od lipca 2000 r. Od początku istnienia zakładu kierował nim dyrektor

lek. med. Lech Błazucki.

Statut Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ


Podstawowa Opieka Zdrowotna

Obejmuje świadczenia udzielane przez lekarzy rodzinnych/poz, pielęgniarki środowiskowo - rodzinne, położne środowiskowo - rodzinne, pielęgniarki praktyki (zabiegowe) oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.


Specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne

Poradnia specjalistyczna - poradnia dermatologiczna 

Poradnia ginekologiczno - położnicza


Stomatologia

Poradnie stomatologiczne


Rtg i diagnostyka

Pracownia RTG, Zakład Rentgenodiagnostyki, Laboratorium analityczne


Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne dla mieszkańców miasta Chełm są bezpłatne


 

 

 

 wielkanoc_2018