Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości równej lub przekraczającej 130 tysięcy złotych) 

  

Dostawa aparatów do wykonywania badań elektrokardiograficznych u osób dorosłych i dzieci 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do wykonywania badań elektrokardiograficznych u osób dorosłych i dzieci dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

Informacja o sprostowaniu omyłki w treści SWZ 

Więcej informacji w załączniku Informacja_o_sprostowaniu_omyłki_w_treści_SWZ-sig_1.pdf

Dostawa systemu do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych obejmujących zestaw do przeprowadzania badań elektrokardiograficznych obciążeniowych tzw. prób wysiłkowych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

Dostawa aparatu ultrasonograficznego do wykonywania badań echokardiograficznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu ultrasonograficznego do wykonywania badań echokardiograficznych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

 

Dostawa aparatu ultrasonograficznego do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych.

Zmodyfikowano dwa załączniki nr 1 , PDF oraz DOC specyfikacja techniczna, więcej inf. w szczegółach dotyczących specyfikacji. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu ultrasonograficznego do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

 

Dostawa unitów stomatologicznych dla MSP ZOZ w Chełmie. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę unitów stomatologicznych z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Stomatologicznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

Dostawa systemu holterowskiego oraz rejestratorów EKG oraz rejestratorów RR (ABMP) z systemem Holtera.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu holterowskiego oraz rejestratorów EKG oraz rejestratorów RR (ABMP) z systemem Holtera dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie”

 

Dostawa szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych zamiennie bądź poza obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi wynikającymi z kalendarza szczepień dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie (kod CPV 33.65.16.00-4 - Szczepionki).