Zapytanie o cenę

Szanowni Państwo!

   W imieniu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Chełmie zapraszam do złożenia oferty na wykonywanie szybkich testów antygenowych wykrywających zakażenie Covid – 19. Testy mają być zgodne z definicją przypadku  COVID‐19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-COV-2  opublikowaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego (definicja z dnia 31.10.2020).

Złożenie oferty :

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania o cenę.

Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia ofert do 12 listopada 2020 roku do godziny 12.00. Oferty należy złożyć w sekretariacie MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie dokumentów podpisanych elektronicznie. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. W przypadku podpisania oferty przez osobę nieujawnioną we właściwym rejestrze należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Ofertę oraz specyfikację zakresu obowiązków Wykonawcy należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania o cenę.

Zastrzeżenie Zamawiającego

Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji odnośnie ceny jednostkowej badania.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podawania przyczyn.

 

Załączniki:

zapytanie.pdf

Załącznik_nr_1do_SIWZ__formularz_oferty.doc

Załącznik_nr_1do_SIWZ__formularz_oferty.pdf

Załącznik_nr_2__szczegółowy_zakres_obowiązków.doc

Załącznik_nr_2__szczegółowy_zakres_obowiązków.pdf