Projekt realizowany przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 

 Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie realizuje projekt pn.: Modernizacja budynku Przychodni przy ulicy Połanieckiej 11 w Chełmie celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, zakup aparatury, urządzeń i wyposażenia do laboratorium analitycznego z jednoczesnym wdrożeniem elektronicznego systemu zarządzania laboratorium. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna Działanie 8.3 Ochrona zdrowia.

 W ramach niniejszego projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

-       kompleksowy remont pomieszczeń Przychodni nr 2 przy ulicy Połanieckiej 11 w Chełmie dostosowujący pomieszczenia przychodni do aktualnych wymogów sanitarnych,

-       zakup sprzętu i aparatury do laboratorium analitycznego w przychodni przy ul Połanieckiej (aparat do analiz biochemicznych, aparat do analizy moczu, wirówka laboratoryjna, dygestorium chemiczne, urządzenie do demineralizacji/dejonizacji wody),

-       wyposażenie laboratorium w meble spełniające wymogi sanitarne jakim powinny odpowiadać laboratoria analityczne,

-       zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania laboratorium wraz z zakupem niezbędnego sprzętu elektronicznego (zestawy komputerowe, drukarki termiczne kodów kreskowych, drukarki wyników, czytniki kodów kreskowych).

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

 Wartość projektu wynosi 683 851,75 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi 581 273,99 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image001