Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR )

  

Przetarg na dostawę komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych. 

MSPZOZ w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

Przetarg na dostawę dwóch serwerów komputerowych.

 Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch serwerów komputerowych wraz z systemem operacyjnym i dodatkowymi licencjami dostępowymi dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

 

Przatarg na dostawy igieł iniekcyjnych strzykawek, rękawic, wzierników ginekologicznych, torebek i rękawów do sterylizacji.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł iniekcyjnych, strzykawek, rękawic, wzierników ginekologicznych, torebek i rękawów do sterylizacji, pojemników do utylizacji oraz środków opatrunkowych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie 

 

UWAGA!!! Wystąpiła zmiana Pakietu nr 1.pdforazZałącznika nr 1 do SIWZ.xls  

Przetarg na dostawę pasków testowych do pomairu stężenia cholesterolu i poziomu glukowy we krwi.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru stężenia cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową oraz pasków testowych ikalibracyjnych do analizy moczu dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

 

Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników i kalibratorów do wykonywania analiz biochemicznych.

Przetarg nieograniczony na „Sukcesywne dostawy odczynników i kalibratorów do wykonywania analiz biochemicznych w analizatorze biochemicznym ErbaXL300, dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie”.