Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR )

 

 Dostawy szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych.

Uwaga! Zmodyfikowano treść, modyfikacji uległa część III SIWZ opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 1 do SIWZ wszystkie pakiety,

załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 A 

załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 B

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek do wykonywania szczepień ochronnych zamiennie bądź poza obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi wynikającymi z kalendarza szczepień dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie (kod CPV 33.65.16.00-4 - Szczepionki).