Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł iniekcyjnych, strzykawek, rękawic, wzierników ginekologicznych, torebek i rękawów do sterylizacji, pojemników do utylizacji oraz środków opatrunkowych dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, obejmujące następujące grupy sprzętu :

 

Pakiet nr 1 - igły jednorazowego użytku, - strzykawki jednorazowego użytku, - aparaty do przetoczeń płynów,

Pakiet nr 2 - wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku typu Cusco, sterylne; - osłonki na głowicę USG - podkłady higieniczne - żel do USG

Pakiet nr 3 - rękawice lateksowe, - rękawice winylowe, - rękawice chirurgiczne sterylne;

Pakiet nr 4 - torebki i rękawy do sterylizacji - pojemniki do utylizacji odpadów medycznych - filtry do autoklawów

Pakiet nr 5 - kompresy i bandaże - wata i lignina, - przylepce.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie_jednorazówka.pdf

   2. Specyfikacja_jednorazówka.pdf

    3. Załącznik_nr_1_Pakiet_nr_1.pdf

                3.1 Załącznik nr 1_Pakiet nr 1_poprawiony

    4. Załącznik_nr_1_Pakiet_nr_2.pdf

    5. Załącznik_nr_1_Pakiet_nr_3.pdf

    6. Załącznik_nr_1_Pakiet_nr_4.pdf

    7. Załącznik_nr_1_Pakiet_nr_5.pdf

                                               8. Załącznik_nr_1_wszystkie_pakiety_wersja__edytowalna.xls

                                                                  8.1 Załącznik_nr_1_poprawiony_wszystkie pakiety_wersja_edytowalna.xls

9. Załącznik_nr_2_do_SIWZ.pdf

                                    10. Załącznik_nr_2_do_SIWZ_wersja__edytowalna.doc

 11. Załącznik_nr_3_do_SIWZ.pdf

                                  12. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_wersja_edytowalna.doc

 13. Załącznik_nr_4_do_SIWZ.pdf

 14. Załącznik_nr_5_do_SIWZ.pdf

 

 Pytania i odpowiedzi:

 Pytania_jednorazówka_1

  Pytania_jednorazówka_2 

 Pytania_jednorazówka_3

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

Rozstrzygnięcie jednorazówka