ZAMÓWIENIA - ROK 2018

 

Plan zamówień publicznych na rok 2018 przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Plan zamówień publicznych na rok 2018

 

Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR)

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR) 

 

 

ZAMÓWIENIA - ROK 2017


Zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości przekraczającej 30 tysięcy EUR )

 

 

Przetarg na dostawę szczepionek 11.08.2017r. 

Informacje z otwarcia ofert w przetargu na dostawę szczepionek

 

Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
( o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy EUR )

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie badań laboratoryjnych z zakresu badań biochemicznych, badań hormonalnych, badań mikrobiologicznych, badań sereologicznych, diagnostyki infekcji, markerów nowotworowych, koagulologii, badań hematologicznych.

 

 

 


 Zamówienia z roku 2016 oraz poprzednich lat są do wglądu w siedzibie firmy.